top of page

Gunvor Marie Dyrdal er psykolog, har doktorgrad i positiv psykologi, tilbyr individual- og parterapi, og driver grupper i mindfulnessbasert stressreduksjon (MBSR) / oppmerksomhetstrening.


Gunvor Marie har jobbet med temaet positiv psykologi i ti år, og forsvarte sin doktoravhandling om lykke ved Universitetet i Oslo i 2012 (http://www.sv.uio.no/psi/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2012/dyrdal_gunvor.html). 

Hennes faglige forankring er i positiv psykologi og mindfulnessbaserte tilnærminger, og hun har tung forsker- og undervisningskompetanse etter lengre opphold på ledende forskningsinstitusjoner i USA, blant annet på Fulbright stipend (http://www.fulbright.no/en/destination_usa/grantee_experiences/Happiness+in+California.9UFRzG07.ips).


Gunvor ble sertifisert MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) lærer våren 2013, og har engasjert seg i oppbygging av det norske fagmiljøet rundt mindfulness (sitter blant annet i styret i Norsk Forening for Mindfulness lærere MBSR / MBCT (www.mbsrmbctnorge.no). Hun er Føresteamanuensis i Positiv Psykologi og Mindfulness ved NTNU i Gjøvik.

bottom of page