top of page

Tilbud innen mindfulness

Her finner du høstens tilbud innen mindfulness opplæring og fordypning

IMG_9145.HEIC

Fordypning, digitalt

Digital meditasjonsgruppe som møtes en gang i måneden, 75 minutter. 

 

Treffene inneholder felles meditasjon, samtale, og fordypning. Dette er en gruppe for deg som allerede har praktisert mindfulness en stund men som savner et fellesskap og en mulighet for fordypelse.

 

Gruppen vil treffes gjevnlig gjennom hele året.

Datoer høst 2023:

Torsdager 21.9, 19.10, 16.11 og 14.12 klokken 20:00 - 21:15.

Pris høst: kr. 1990,-

Vår 2024:

Torsdager; 18.01, 15.02, 21.03, 18.04, 23.05 og 13.06.

Pris vår: kr. 2990,-

Redusert pris ved betaling for hele året: kr. 4490,-

Påmelding  HER.

IMG_7573.jpg

8-ukers MBSR kurs

8-ukers Mindfulness-Basert Stress Reduksjonskurs (MBSR).

Sted: Sagene i Oslo

Tid: Onsdager; oppstart 18.oktober klokken 18:00

Øvrige datoer 25.10, 1.11, 8.11, 15.11, 22.11, 29.11, og 6.12.

Pris: kr. 5400,-

Inkluderer lett servering, lydfiler og arbeidsbok.

Påmelding HER.

IMG_9145.HEIC

Digital gruppe, ukentlig

Digital meditasjonsgruppe, 30 minutter.

Vi møtes mandag (08:30) og onsdag (09:00) morgen for en landing og digital innsjekk.  

Oppstart oktober.

Påmelding HER

 

Stressmestring / Mindfulness / Oppmerksomhetstrening i Oslo

8-ukers MBSR-kurs - tilstedeværelse og stressmestring

  • Opplever du at stress plager deg i hverdagen?

  • Er du urolig eller oppkavet?

  • Føler du deg mindre tilstede i livet enn du skulle ønske?

  • Ønsker du å utvikle evnene til å legge merke til de små gledene i livet?

Da kan et MBSR-kurs være noe for deg.

IMG_7659.heic

Be om mer informasjon

Navn*

E-postadresse*

Melding*

Hva er Mindfulness-Basert Stress Reduksjon, MBSR?

MBSR er et standardisert 8-ukers kurs som ble utviklet av legen Jon Kabat-Zinn i USA i 1979

(du kan lese mer om bakgrunnen her http://www.umassmed.edu/cfm/stress-reduction/history-of-mbsr/).

Gjennom 8 uker trener kursdeltakere på å øke sin bevissthet rundt eget liv og på egen tilstedeværelse. Dette gjøres gjennom formelle øvelser som kroppscanning, mindful bevegelse og sittende meditasjon, men også gjennom økt fokus på hverdagslige aktiviteter og samtaler på kurskveldene med de andre deltakerne. 

I de senere år har det vært en eksplosjon i forskningen på effekten av MBSR, og noen av resultatene viser at deltakere opplever:

  • en reduksjon i fysiske og psykiske symptomer, som for eksempel smertetilstander
  • en økt evne til å stå i vanskeligheter
  • bedre evne til å være tilstede i livet her og nå
  • redusert effekt av stress
  • bedre immunforsvar
  • økt evne til å håndtere livet og opplevelse av mestring

Syv grunnholdninger i MBSR

Vi jobber ut ifra et sett med grunnholdninger presentert av Jon Kabat-Zinn. Disse er:

1. Ikke – dømme:

Vi vil jobbe med å møte oss selv og våre erfaringer, vår verden, på en ikke-dømmende måte, i motsetning til den vanemessige måten å dømme, sette merkelapper og vurdere på som vi så lett havner i. Vi skal jobbe med å se, møte og oppleve

tingene som de er.

2. Aksept:

Vi jobber med å akseptere og anerkjenne det som oppstår – fordi det allerede ER - i motsetning til å avvise eller ønske at ting var annerledes. Å se og akseptere ting slik de faktisk er.

3. Et nybegynner-sinn:

Vi vil jobbe med å møte erfaringer / fenomener med et nybegynner-sinn – på en fordomsfri heller enn fordomsfull / forutinntatt måte. Som et barn som møter ethvert øyeblikk, situasjon, seg selv og andre som om det var for første gang. Vi vil invitere den barnlige undringen og nyoppdagelsen inn igjen i livet.

4. Tålmodighet:

Vi jobber med tålmodighet; å ha tålmodighet med seg selv og andre heller enn utålmodighet. Å møte den naturlige prosessen av modning som finnes i alle aspekter av livet, og også i mindfulnesstreningen.

5. Tillit:

Vi jobber med å utvikle tillit; tillit til deg selv, til andre, til livet, til prosessens forløp. Tillit til at det er mer riktig med deg enn feil med deg.

6. Ikke-strebe:

Vi jobber med å utvikle ikke-streben i motsetning til å strebe. Å kunne se at du er akkurat der du skal være. Å kunne ha mål, men ikke streve etter å nå dem. Å tillate at veien kan være selve målet.

7. Å gi slipp:

Vi jobber med å kunne slippe taket, i motsetning til å klamre eller holde fast. Å øke bevisstheten omkring hva som holder deg fanget, holder deg fast, og å øve på å gi slipp.

I tillegg til disse grunnholdningene gjennomsyres kurset av en holdning av og fokus på selvomsorg (self-compassion). Det å kunne være ”sin egen beste venn”, å kjenne på egne behov og grenser, å kunne gi deg selv det du trenger – både i øvelsene på kurskveldene men og ellers i livet. Å bli bevisst når vi pusher oss utover det som føles greit, å øve opp evnen til å lytte til egne behov og å ta dem på alvor.

bottom of page