MBSR Oslo / Psykolog Dyrdal

Et pusterom i hverdagen

Positiv psykologi er det vitenskaplige studiet av det gode i livet, menneskelige styrker og ressurser, livskvalitet, mening og lykke. 


Denne siden er under konstruksjon; mer om positiv psykologi kan finnes på http://www.positivepsychology.org og Martin Seligman snakker om Positiv psykologi på TED.