top of page

Positiv psykologi er det vitenskaplige studiet av det gode i livet, menneskelige styrker og ressurser, livskvalitet, mening og lykke. Jeg fokuserer på hvordan vi sammen kan avdekke og bruke individuelle styrker både privat og i jobb. Det er lett å fokusere på å styrke det vi opplever å være dårlige i - mens innen positiv psykologi skifter vi fokus og jobber for å styrke det vi allerede er gode på, det som gir energi og som vi synes gir mening. Ta kontakt idag om du ønsker en styrkebasert tilnærming til livet og utfordringene du står i.


Mer om positiv psykologi kan finnes på http://www.positivepsychology.org og Martin Seligman snakker om Positiv psykologi på TED.

bottom of page