top of page

Shinrin Yoku - skogsbading i Oslo

Skogsbading er en praksis som ble utviklet i Japan i 1982. Shinrin Yoku er satt sammen av de japanske ordene Shinrin (betyr skog) og Yoku (betyr å bade) og innebærer å bade i skogens atmosfære gjennom sansene. På denne måten kan vi ta inn det vi ser, hører, lukter, kjenner og smaker - og opplevelsen blir en invitasjon til å være fullt og helt til stede i sanseopplevelsene og i naturen - her og nå.


I Japan benyttes Shinrin Yoku som et helsefremmende tiltak, og forskning har vist positive helseeffekter etter Shinrin Yoku sesjoner. Blant annet er det vist å gi redusert stress gjennom å senke pulsen, fysiologiske indikatorer som viser økt avslapping, samt reduserte skårer på depresjon og angst. En systematisk oversikt av forskningsfunn viser også at skogsbading kan redusere mentale helseplager på kort sikt, særlig angstShinrin Yoku kan også fungere som en bro mellom oss, våre sanser, og det naturlige miljøet vi befinner oss i. Gjennom å oppleve og sanse naturen kan vi erfare en tilhørighet og koble oss på også vår indre natur. 


Om du vil delta på en Shinrin Yoku session, ta kontakt. Organiserte turer vil legges ut under fanen "Aktiviteter" her på siden.

Shinrin Yoku - privat tur


En individuell tur tilrettelegger for de temaene du ønsker å fordype deg i. 


Kanskje står du overfor nye veivalg? Kanskje strever du med tankesurr? Kanskje leter du etter en større mening i tilværelsen? Eller kanskje ønsker du å vekke sansene i naturen og invitere inn tilstedeværelse?


Vi tilbyr turen du trenger!


Turen vil skreddersys til deg, og ha en varighet på 2 timer. 


Pris:  

NOK 2.100,- 

Shinrin Yoku - gruppe tur


På en tur i gruppe vil din Shinrin Yoku Guide legge opp invitasjonene / temaene på forhånd for hele gruppen. 


Tema kan omfatte: 

Tilstedeværelse. Stress. Forandring. Mening. Livsvalg.


Du vil inviteres til individuell refleksjon og deling i gruppe. Det vil settes av tid for både praksis og fordypning. 


Turen vil ha en varighet på mellom 3 - 4 timer, med max 10 deltagere.


Pris: 

Fra NOK 1.850,- - 2.400,-

Å utforske det indre gjennom å utforske det ytre

Skogen og naturen inviterer til ro og påkobling. 


Gjennom å tre ut av hverdagen, byens tempo og lyder, vil vi benytte skogen og naturen som en ramme for å vende oppmerksomheten innover. 


Gjennom å utforske og oppdage naturens livsløp, mangfold, barskhet, og samspill kan vi inviteres til å reflektere over egne liv og omstendigheter.


Gjennom å sette av tid og ytre guiding vil du inviteres til et møte med deg selv.  

Uttalelser etter Shinrin Yoku

Shinrin Yoku har endret måten jeg er i naturen på. Nå ser og hører jeg andre ting. Jeg har funnet mer ro - og oppsøker naturen for å koble på meg selv.

Marie, 32 år.

bottom of page