top of page

Bevisst / tilstedeværende ledelse

Å lede andre starter med deg selv!

Rask synkronisering

Å lede andre

For å kunne lede andre med tydelighet kreves bevissthet og tilstedeværelse.

 

Vi tilbyr kurs og veiledning for å bygge opp deg som leder og ditt team, med utgangspunkt i tilstedeværende ledelsesprinsipper, mindfulness, meningsfullhet og positiv psykologi. 

Ledelsessirkler

Føler du deg alene som leder? Savner du et fellesskap der du kan dele utfordringene du står i - på tvers av bedrifter og bransjer?

 

Ønsker du et sted å kunne reflektere, vokse, og forbedre deg som leder? 

Hvis svaret er JA på det over er våre ledersirkler for deg. Her vil vi skape rom for vekst personlig vekst, å lære av hverandre.

 

Vi møtes en gang per måned for deling og utvikling.

 

Søke om plass her.

Alle innleveringer
Samarbeid på jobb

Påfyll som leder

Ønsker du et space for jevnlig faglig påfyll og diskusjon? I samarbeid med Great Clarity tilbyr vi et fellesskap hvor vi sammen tar opp tema og dillemaer som du som leder møter - som den vanskelige medarbeider samtalen, kommunikasjon, digital ledelse, og tilstedeværende ledelse.

 

Her vil du kunne melde inn tema du ønsker å ta opp, og vi vil tilby innlegg av fageksperter for inspirasjon og påfyll.

 

Vi møtes digitalt en dag per måned.

 

Ta kontakt dag for å høre mer, eller søk om plass her 

Søknad om plass på Påfyll.

bottom of page